Seulamat Uroe Raja Puasa.

Hana ta thee, buleuen Ramadhan ka rab i tinggai geutanjoe lom. Dan 1 Syawal 1428 H ka di keue tanjoe lom. Oleh seubab njan disnoe loen seukeluarga meungutjapkan :

Seulamat Uroe Raja Idul Fitri, Mohon meu’ah lahe ngon baten.

Blogged with Flock

Lagee "Mie Chi'” Leopard

Tampelan dekstop Ubuntu lon djinoe. Lon peunan Ubuntu Leopard

Dhiet kon?

Lagu Atjeh lom…..

rep hana lon update blog njoe, sabab hana meupue tuleh. Djadi ta deungo lagu mantong.Ijup njoe na padub-padub boh lagu Aceh njang that lutju.

Tji ngieng… 😀

Tjara peugot file iso dari CD atawa DVD-ROM di Linux.

Lagee tanjoe teupue, bahwa keupeng CD atawa DVD djeuet reuloh seuwatee-watee. Lagi beukah atawa meutjureh seuhingga han djeut i batja le ba’ CD atawa DVD-ROM geutanjoe. Unto’ njan peureulee ta peugot saboh file tunggai njang ta peunan file *.iso. Seubeuna djih djeuet thjit deungon tjara ta salen ban mandum asoe dari CD atawa DVD lam saboh folder. Tapi kon hai njan njang ta bahai di sinoe. njo bhai njan soe-soe mantong djeut.

Ok ka sep peugah haba djih. Djinoe ta tamong lam subdjek peumbahasan. Unto’ ta peugoh file *.iso dari CD/DVD di Linux seubeuna djih that mudah, tinggai buka terminal keuti’ saboh bareh command preh siat ka lheuh. maken meutanjong-tanjong lam hate kon?

Ok to thet point :

Phon pasoe CD lam CD/DVD-ROM, meunjo otomatih di mount le Linux peuglah mount njan deungon perintah:

#umount /mnt/cdrom

Lheuh njan unto’ peugot file *.iso dari CD/DVD njan keuti’ peurintah:

#dd if=/dev/<device cd> of=/home/<nan_file.iso>

<device cd> adalah nan dari CD/DVD ROM geutanjoe di Linux. lagee hdc, hdd, hde Meunjo pake’ interface IDE. sdc, sdd, sde meunjo pake’ interface SCSI.

Tjontoh djih miseu geutanjoe ta na’ peugot file iso dari Windows XP SP2. Tjara djih adalah seubagoe beurikot:

#dd if=/dev/hdc of=/home/atha/win_xp_sp2.iso

Preh siat…

Lheuhnjan thji kalon lam folder home, na pue han file njang nan djih file “win_xp_sp2.iso” meunjona, “Seulamat!” file iso ready untok ta keubah u harddisk laen seubagoe backup.

A chi rakan tjuba….

Chit peugot mail server….

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Teungoh njoe lon tuan that sibo’ teungoh konfigure mail server di kanto teumpat loen tuan keuridja. Masalah djih that le MTA njang djeut ta pake’ keu buet njan. Na Postfix, Exim, Sendmail, dan QMail. MTA njan adalah njang ka masyhu ba’ OS Linux. Pilehan lon adalah Postfix jang lon install ba’ Server jang meu OS Ubuntu Sever 6.06 LTS.
Karena that mangat ba’ ta konfigure ba’ OS njang saboh njoe, bah pih hana tampilan grafik.

Deungon njoe djeuet ke samboh peungalaman chit. Reucana lon tuan, langkah-langkah tjara setup email server njan akan lon tuleh di disinoe eunteu’.

Preh mantong…. 😀

powered by performancing firefox

Milad njang ke 28

Seulamat Milad njang keu 28 ke droe lon tuan. Seumoga deungon meutamah umu djeut meutamah ileumee, amai, ke peursiapan sisa umuu njang maken leutjot.

Saket

Trep that ka hana lon teumuleh ba’ blog njoe. Memang padit-padit buleuen i likot njoe keugiatan lon that sibok. Seuhingga sampoe ‘oh baroe, meuakhe deungon hana mangat badan.

Ulee meunyum brat siblah, rueng that meukrot-krot, seureuta pruet lagee keuneu’ muntah. Mungken njan sabab that he’ atawa i tamong angen. Tapi hom hai, pue mantong jeuneh peunjaket beubagah puleh. Dan uleh seubab njan uroenjoe lon hana tamong keuridja. Lon kirem haba njoe dari rumoh.

Desktop lon jinoe.

Lheueh trep that pake’ Ubuntu, Djinoe lon gantoe dengan PCLinuxOS. Teurnyata Distro njoe adalah toronan dari Mandrake atawa Mandriva njang ka i tamah padit-padit boh program lagee totran Debian. Di antara program-program njan adalah <pre>apt-get</pre>

I yup gambaa desktop lon jinoe.

Rintjong seundjata Endatu.

Rintjong adalah salah saboh seundjata keubanggaan Endatu geutanyoe djilee. Seubeuna djih seudjata khas ureueng Atjeh kon rintjong mantong, tapi na siwah, peudeueng, peudeueng on jo’, leumbeng, parang dan le lom njang hana ta teupue.

Iyup njoe adalah na padum-padum boh gambaa dari rintjong Atjeh njang lon co’ dari sumber internet.

Aneu’ Lon Sajang….

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ijup njoe na padit-padit boh photo sinja’ lon watee di Pekalongan oroe njan :

 

    

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.