Archive for March, 2006|Monthly archive page

Desktop komputer lôntuan.

Njoë gamba dari Desktop komputer lôntuan. Ba’ sa’ah njoë lôn pakè’ Distrô Fèdora Linux. Versi keu 4 (peuët). A chi neu ngiëng…..

Advertisements

Server Down.

Padum-padum uroë njang ka u likôt server teumpat lôn keuridja keunöng virus. Mumang ulèe chit ba’ meupeubeutôi server njan uroë njan.

Tapi djinoë ka normal lom. Walaupun saboh partisi dari server teupa’sa meuformat ulang.