Archive for March 9th, 2007|Daily archive page

Tjara peugot file iso dari CD atawa DVD-ROM di Linux.

Lagee tanjoe teupue, bahwa keupeng CD atawa DVD djeuet reuloh seuwatee-watee. Lagi beukah atawa meutjureh seuhingga han djeut i batja le ba’ CD atawa DVD-ROM geutanjoe. Unto’ njan peureulee ta peugot saboh file tunggai njang ta peunan file *.iso. Seubeuna djih djeuet thjit deungon tjara ta salen ban mandum asoe dari CD atawa DVD lam saboh folder. Tapi kon hai njan njang ta bahai di sinoe. njo bhai njan soe-soe mantong djeut.

Ok ka sep peugah haba djih. Djinoe ta tamong lam subdjek peumbahasan. Unto’ ta peugoh file *.iso dari CD/DVD di Linux seubeuna djih that mudah, tinggai buka terminal keuti’ saboh bareh command preh siat ka lheuh. maken meutanjong-tanjong lam hate kon?

Ok to thet point :

Phon pasoe CD lam CD/DVD-ROM, meunjo otomatih di mount le Linux peuglah mount njan deungon perintah:

#umount /mnt/cdrom

Lheuh njan unto’ peugot file *.iso dari CD/DVD njan keuti’ peurintah:

#dd if=/dev/<device cd> of=/home/<nan_file.iso>

<device cd> adalah nan dari CD/DVD ROM geutanjoe di Linux. lagee hdc, hdd, hde Meunjo pake’ interface IDE. sdc, sdd, sde meunjo pake’ interface SCSI.

Tjontoh djih miseu geutanjoe ta na’ peugot file iso dari Windows XP SP2. Tjara djih adalah seubagoe beurikot:

#dd if=/dev/hdc of=/home/atha/win_xp_sp2.iso

Preh siat…

Lheuhnjan thji kalon lam folder home, na pue han file njang nan djih file “win_xp_sp2.iso” meunjona, “Seulamat!” file iso ready untok ta keubah u harddisk laen seubagoe backup.

A chi rakan tjuba….

Advertisements