Archive for the ‘Seuni Ngön Sastra’ Category

Lagu Atjeh lom…..

rep hana lon update blog njoe, sabab hana meupue tuleh. Djadi ta deungo lagu mantong.Ijup njoe na padub-padub boh lagu Aceh njang that lutju.

Tji ngieng… 😀

Advertisements

Rintjong seundjata Endatu.

Rintjong adalah salah saboh seundjata keubanggaan Endatu geutanyoe djilee. Seubeuna djih seudjata khas ureueng Atjeh kon rintjong mantong, tapi na siwah, peudeueng, peudeueng on jo’, leumbeng, parang dan le lom njang hana ta teupue.

Iyup njoe adalah na padum-padum boh gambaa dari rintjong Atjeh njang lon co’ dari sumber internet.