Archive for the ‘umum’ Category

Seulamat Uroe Raja Puasa.

Hana ta thee, buleuen Ramadhan ka rab i tinggai geutanjoe lom. Dan 1 Syawal 1428 H ka di keue tanjoe lom. Oleh seubab njan disnoe loen seukeluarga meungutjapkan :

Seulamat Uroe Raja Idul Fitri, Mohon meu’ah lahe ngon baten.

Blogged with Flock

Advertisements

Tjara peugot file iso dari CD atawa DVD-ROM di Linux.

Lagee tanjoe teupue, bahwa keupeng CD atawa DVD djeuet reuloh seuwatee-watee. Lagi beukah atawa meutjureh seuhingga han djeut i batja le ba’ CD atawa DVD-ROM geutanjoe. Unto’ njan peureulee ta peugot saboh file tunggai njang ta peunan file *.iso. Seubeuna djih djeuet thjit deungon tjara ta salen ban mandum asoe dari CD atawa DVD lam saboh folder. Tapi kon hai njan njang ta bahai di sinoe. njo bhai njan soe-soe mantong djeut.

Ok ka sep peugah haba djih. Djinoe ta tamong lam subdjek peumbahasan. Unto’ ta peugoh file *.iso dari CD/DVD di Linux seubeuna djih that mudah, tinggai buka terminal keuti’ saboh bareh command preh siat ka lheuh. maken meutanjong-tanjong lam hate kon?

Ok to thet point :

Phon pasoe CD lam CD/DVD-ROM, meunjo otomatih di mount le Linux peuglah mount njan deungon perintah:

#umount /mnt/cdrom

Lheuh njan unto’ peugot file *.iso dari CD/DVD njan keuti’ peurintah:

#dd if=/dev/<device cd> of=/home/<nan_file.iso>

<device cd> adalah nan dari CD/DVD ROM geutanjoe di Linux. lagee hdc, hdd, hde Meunjo pake’ interface IDE. sdc, sdd, sde meunjo pake’ interface SCSI.

Tjontoh djih miseu geutanjoe ta na’ peugot file iso dari Windows XP SP2. Tjara djih adalah seubagoe beurikot:

#dd if=/dev/hdc of=/home/atha/win_xp_sp2.iso

Preh siat…

Lheuhnjan thji kalon lam folder home, na pue han file njang nan djih file “win_xp_sp2.iso” meunjona, “Seulamat!” file iso ready untok ta keubah u harddisk laen seubagoe backup.

A chi rakan tjuba….

Saket

Trep that ka hana lon teumuleh ba’ blog njoe. Memang padit-padit buleuen i likot njoe keugiatan lon that sibok. Seuhingga sampoe ‘oh baroe, meuakhe deungon hana mangat badan.

Ulee meunyum brat siblah, rueng that meukrot-krot, seureuta pruet lagee keuneu’ muntah. Mungken njan sabab that he’ atawa i tamong angen. Tapi hom hai, pue mantong jeuneh peunjaket beubagah puleh. Dan uleh seubab njan uroenjoe lon hana tamong keuridja. Lon kirem haba njoe dari rumoh.

Aneu’ Lon Sajang….

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ijup njoe na padit-padit boh photo sinja’ lon watee di Pekalongan oroe njan :

 

    

Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Chi Mac OS X unto’ internet.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hana tarasa ka trep that kan blog lon tuan njoe hana lon peubaro (update). Dari baroe sampoe bunoe tjot uroe watee lon abeh ba’ pukie’ OS dari Apple njang ka i crack seuhingga djeuet i ja’ ateueh prosesor Intel PC biasa.

Seubeuna djih lon kana DVD os njoe dari buleuen lhee uroe njan, tapi hana watee lom unto’ lon install. Djadi i jup njoe adalah padim-padim boh gambaa lajeue dari OS Apple njan.

Kiban meunare’ that kon? tapi bagi lon tuan njang ka biasa ngon layeue Windows atawa Linux na padum-padum boh tjara nguin njang sulet di bandengkan deungon Windows atawa Linux.

Na haro’? njoe haro’ djuet bell lon tuan di athaillah@gmail.com

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lheueh uroe raja.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hana ta thee uroe taja ka sigo minggu ka lewat. Njang woe u gampong ph ka i balek lom u kota maseng-maseng. Meuseukat, Doidoi, Bhoi ngon Keukarah pi ka geu rasa di gampong. Mandum hate that seunang ngon meubahgia ka djinoe. Tapi njan bagi ureung laen njang meuteume woe. Bagi lon tuan, njan hanja na lam lumpoe.

Thon njoe han djeuet lon woe u gampong lom, padahai ka lhee thon hana lon woe. Buet-buet njang hana abeh-abeh, reseuki njang sep han sep. dan laen-laen. Meuno keuh njo ta keridja ba’ bagian njang mimang han djeut tinggai meubatjut pih.

Dari uroe keu uroe buet duek i keu monitor komputer, cek led panel network. dan pastikan banmandum i jak dengon beutoi. “Make sure all running smoothly…” njo kheun ureueng gapi. Njoe kheuh hai njang pajah ta hadapi njo ta keuridja sebagoe Network Administrator. Mungken na rakan-rakan seuprofesi ngon lon chit, njang saban nasib deungon dari lon njoe. Tapi bah menan chit. Lon tuan “Enjoy” ngon profesi njoe.

Deungo-deungon Ubuntu ka i teubiet versi njang paleng baro ja’ni 6.10 njeuet neu tjo’ i noe :

http://kambing.vlsm.org/tuma/Ubuntu/Edgy atawa ftp://tuma.vlsm.org/Ubuntu/Edgy

Seulamat neu chi Distro njan.

Seulamat Uroë Raja.

Karap sibeuleuën ta puasa, hana ta thèuë siat teu’ ka uroë raja. Desya ngön Allah ka neu peu ampôn tinggai djinoë desya ngön rakan. Unto’ njan djinoë lôn utjapkan:

Seulamat Uroë Raja Aidil Fitri 1427 Hidjriah.

Minal ‘Azil Wal Fa izin

 

Mohon meu’ah lahé  ngön batén.

 

Insya Allah ta meulakèë neupeutrôh umu geutanjoë u Ramadhan thôn ukeuë untô’ ta peuseumpurna ibadah Ramadhan thôn njoë njang goh lom seupurna. Amin….

Dengo Lagu Atjeh.

Trep that ka hana tom ku deungo lagu-lagu Atjeh. Baroesa merumpo’ saboh link njang na le lagu Atjeh djeuet ta uduh deungon bebas. Website njan adalah http://krueng.org  disinan na leubeh kureueng 70 boh lagu Atjeh.  Njang beutoi 2 irama aseuli Atjeh kon cipla’-cipla’.

Le memang lagu-lagu Atjeh njang na di pasai. tapi irama le cipla’ irama lagu gob, dari lagi India ataopih lagu-lagu dangdut njang kayem ta deungo ba’ tipi. lon hana gala’ lagu-lagu lagee njan, hana kreatip.

Lon tuleh blog samoe deungo lagu-lagu njang diet that. Seulamat ne udownload.

ATJARA TIPI

‘Oh tangieng lam buleuen puasa njoe dan puasa-puasa njang ka u likot. siaran tipi-tipi swasta njang nan di Indonesia njoe meuleumpah that hana menafa’at. Njang le chit peungot wo’ ngon bagi-bagi hadiah. ‘Oh lagee njan kon han i pateh le gob bahwa neugara njoe adalah neugara gasien. Buk ti djih hadiah i bagi-bagi e’ lagoe.

Njo ta bandeng ngon tipi-tipi Malaysia djioh that qualitet acara tipi awa’ njan ngon Indon. Ba’ tipi-tipi Malaysia ba’ buleuen Ramadhan njoe atjara-atjara njang djeuet ke ileumee that jai. lagee Djeudja’ Rasul njang i puta seuteungoh djeuem seugohlom meubuka puasa that dhiet ba’ ta sima’. ‘Oh lheuenjan lom na atjara Al Kuliyah njang geuplue’ masaalah-masaalah figh Islam. Ba’ tipi-tipi Indon pue njan djeue’ ta tjo’ meunafaat. Boh mano’ kom ….

Na chit kon hana atjara-atjara tjeramah tapi njan ka i peu kuto le atjara-atjara peugot wo’ bunoe. Bagi lon tuan seulama buleuen Ramadhan njoe leubeh le u tipi-tipi Malaysia lon pudue’ chanel. Tipi-tipi Indon boh mano’ kom mandum. Njang le chit peugot wo’ ngon sinetron bagai.

Photo Keunangan Ngon Awai

I yup njoe adalah photo keunangan deungon bos njang awai. Mandum njang na di photo njan hanja tinggai lhee droeteu’ njang mantong saboh kanto ngon lon.