Chi Mac OS X unto’ internet.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hana tarasa ka trep that kan blog lon tuan njoe hana lon peubaro (update). Dari baroe sampoe bunoe tjot uroe watee lon abeh ba’ pukie’ OS dari Apple njang ka i crack seuhingga djeuet i ja’ ateueh prosesor Intel PC biasa.

Seubeuna djih lon kana DVD os njoe dari buleuen lhee uroe njan, tapi hana watee lom unto’ lon install. Djadi i jup njoe adalah padim-padim boh gambaa lajeue dari OS Apple njan.

Kiban meunare’ that kon? tapi bagi lon tuan njang ka biasa ngon layeue Windows atawa Linux na padum-padum boh tjara nguin njang sulet di bandengkan deungon Windows atawa Linux.

Na haro’? njoe haro’ djuet bell lon tuan di athaillah@gmail.com

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Advertisements

Proyek GPL lon phon….

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Teungoh njoe ulon tuan teungon lon peugot saboh program kamus Bahasa Atjeh keu Indonesia atawa Indonesia keu Atjeh. Program njoe lon pengot pure dengon banmandum menu dan kommen pake’ bahasa Atjeh.

Program njoe lon peugot dan lon distribusi di yup GPL jadi hana lon nie mita peng ba’ proyek njoe. Niet lon tuan adalah peumadju bahsa Atjeh njang ka mulai hana di pak’ le le geuneurasi muda Atjeh, teuleubeh-leubeh geunerasi muda njang lahe di lua Atjeh.

That lon harap bantuan kosa kata bahsa Atjeh dari reukan-reukan banmandum njang na niet saboh hate & pikeran deungon lon. untuk bantuan djeuet neu kirem u alamat email : athaillah@gmail.com

Tjontoh tampelan program adalah lagee njoe :

Na saran laen lom ??? keu informsi lon develop pake’ Gambas di Distro Ubuntu 6.06 LTS dengan WM KDE.

Lheueh uroe raja.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hana ta thee uroe taja ka sigo minggu ka lewat. Njang woe u gampong ph ka i balek lom u kota maseng-maseng. Meuseukat, Doidoi, Bhoi ngon Keukarah pi ka geu rasa di gampong. Mandum hate that seunang ngon meubahgia ka djinoe. Tapi njan bagi ureung laen njang meuteume woe. Bagi lon tuan, njan hanja na lam lumpoe.

Thon njoe han djeuet lon woe u gampong lom, padahai ka lhee thon hana lon woe. Buet-buet njang hana abeh-abeh, reseuki njang sep han sep. dan laen-laen. Meuno keuh njo ta keridja ba’ bagian njang mimang han djeut tinggai meubatjut pih.

Dari uroe keu uroe buet duek i keu monitor komputer, cek led panel network. dan pastikan banmandum i jak dengon beutoi. “Make sure all running smoothly…” njo kheun ureueng gapi. Njoe kheuh hai njang pajah ta hadapi njo ta keuridja sebagoe Network Administrator. Mungken na rakan-rakan seuprofesi ngon lon chit, njang saban nasib deungon dari lon njoe. Tapi bah menan chit. Lon tuan “Enjoy” ngon profesi njoe.

Deungo-deungon Ubuntu ka i teubiet versi njang paleng baro ja’ni 6.10 njeuet neu tjo’ i noe :

http://kambing.vlsm.org/tuma/Ubuntu/Edgy atawa ftp://tuma.vlsm.org/Ubuntu/Edgy

Seulamat neu chi Distro njan.

Seulamat Uroë Raja.

Karap sibeuleuën ta puasa, hana ta thèuë siat teu’ ka uroë raja. Desya ngön Allah ka neu peu ampôn tinggai djinoë desya ngön rakan. Unto’ njan djinoë lôn utjapkan:

Seulamat Uroë Raja Aidil Fitri 1427 Hidjriah.

Minal ‘Azil Wal Fa izin

 

Mohon meu’ah lahé  ngön batén.

 

Insya Allah ta meulakèë neupeutrôh umu geutanjoë u Ramadhan thôn ukeuë untô’ ta peuseumpurna ibadah Ramadhan thôn njoë njang goh lom seupurna. Amin….

Mandriva 2007

Lagee ka lheueh lon djanji baroenjan. Djinoe lon bri tampelan dari Mandriva 2007. srceenshot disinoe lon pake MandrivaOne 2007. saban chit ngon Mandriva versi Install peurbedaan djih hanja jang Mandriva One djeuet ta peudja’ langsong dari CD hana peureulee ta install u harddisk.

I jup njoe nan padum-padum boh hase tangkapan layeue dari Mandriva 2007 .

Mandriva 2007

Distro Mandriva 2007 ka reusmi i tibiet, lheueh teupreh-preh seulama lhee uroe akhe djih lheueh tjit njan distro teu tare’ dari internet. Lon tjo’ njang versi DVD sabab njo versi DVD sep saboh keupeng mantong. Njo pake’ CD pajah lhee boh keupeng baro sep.

Njoe teungoh lon tot u DVD blank, a tjhi ta ngieng kiban tampelan Mandriva 2007. Eunteu’ akan lon pos keunoe tampelandjih kibah.

Insya Allah…

Dengo Lagu Atjeh.

Trep that ka hana tom ku deungo lagu-lagu Atjeh. Baroesa merumpo’ saboh link njang na le lagu Atjeh djeuet ta uduh deungon bebas. Website njan adalah http://krueng.org  disinan na leubeh kureueng 70 boh lagu Atjeh.  Njang beutoi 2 irama aseuli Atjeh kon cipla’-cipla’.

Le memang lagu-lagu Atjeh njang na di pasai. tapi irama le cipla’ irama lagu gob, dari lagi India ataopih lagu-lagu dangdut njang kayem ta deungo ba’ tipi. lon hana gala’ lagu-lagu lagee njan, hana kreatip.

Lon tuleh blog samoe deungo lagu-lagu njang diet that. Seulamat ne udownload.

ATJARA TIPI

‘Oh tangieng lam buleuen puasa njoe dan puasa-puasa njang ka u likot. siaran tipi-tipi swasta njang nan di Indonesia njoe meuleumpah that hana menafa’at. Njang le chit peungot wo’ ngon bagi-bagi hadiah. ‘Oh lagee njan kon han i pateh le gob bahwa neugara njoe adalah neugara gasien. Buk ti djih hadiah i bagi-bagi e’ lagoe.

Njo ta bandeng ngon tipi-tipi Malaysia djioh that qualitet acara tipi awa’ njan ngon Indon. Ba’ tipi-tipi Malaysia ba’ buleuen Ramadhan njoe atjara-atjara njang djeuet ke ileumee that jai. lagee Djeudja’ Rasul njang i puta seuteungoh djeuem seugohlom meubuka puasa that dhiet ba’ ta sima’. ‘Oh lheuenjan lom na atjara Al Kuliyah njang geuplue’ masaalah-masaalah figh Islam. Ba’ tipi-tipi Indon pue njan djeue’ ta tjo’ meunafaat. Boh mano’ kom ….

Na chit kon hana atjara-atjara tjeramah tapi njan ka i peu kuto le atjara-atjara peugot wo’ bunoe. Bagi lon tuan seulama buleuen Ramadhan njoe leubeh le u tipi-tipi Malaysia lon pudue’ chanel. Tipi-tipi Indon boh mano’ kom mandum. Njang le chit peugot wo’ ngon sinetron bagai.

MARHABAN YA RAMADHAN

Sithon njang ka Ramadhan thon u likot i tinggai geutanjoe. Djinoe Ramadhan thon njoe ka troh. “MARHABAN YA RAMADHAN”

Seumoga Ramadhan thoen leubeh dhiet lom lam aamai ibadah Amin…

Photo Keunangan Ngon Awai

I yup njoe adalah photo keunangan deungon bos njang awai. Mandum njang na di photo njan hanja tinggai lhee droeteu’ njang mantong saboh kanto ngon lon.